De Radboud Boekenkast is een initiatief van Radboud Erfgoed. 

Radboud Erfgoed heeft tot doel de omvangrijke materiële en immateriële erfgoedcollecties van de Radboud Universiteit te onderhouden, zichtbaarder te maken en een grotere rol te geven in onderwijs en onderzoek. In Radboud Erfgoed worden de erfgoedcollecties van de Universiteitsbibliotheek (UB), het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) en Universiteitsarchief (UA) verenigd. Radboud Erfgoed draagt zorg voor een professioneel beheer maar ook een aantrekkelijke inhoudelijke toegang, zodat niet alleen specialisten maar ook een breder publiek weet wat de Nijmeegse collecties te bieden hebben.

Klik hier voor meer informatie over Radboud Erfgoed